Cennik

Data ostatniej aktualizacji: 16-05-2022

W niniejszym Cenniku wskazano opłaty należne od Użytkowników i/lub sposób ich naliczania podczas korzystania z serwisu Vinted. 

Opłaty za usługę ochrony kupujących 

Ochrona kupujących zapewniana jest przez VINTED przy każdym zakupie dokonywanym za pomocą przycisku „Kup teraz”, w ramach której Kupujący korzysta z Polityki zwrotu kosztów Vinted, bezpiecznych płatności i obsługi klienta Vinted (prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji). Opłata za ochronę kupujących będzie pobierana od Kupującego automatycznie za usługi ochrony kupujących i będzie zawsze widoczna w kasie przed realizacją zamówienia.

Opłata za ochronę kupujących jest obliczana w następujący sposób:

  • Stała kwota w wysokości 2,90 zł; oraz
  • plus 5% od ceny przedmiotu uzgodnionej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, niezależnie od kosztów wysyłki i wszelkich kosztów dodatkowych) oraz należny podatek VAT.

*Uwaga: Podatek VAT jest wliczony w opłatę za ochronę kupujących. 

Opłaty na rzecz Vinted za pozostałe usługi

1 Opłaty za wysyłkę w ramach zintegrowanych usług wysyłkowych

Platforma Vinted oferuje następujące opcje wysyłki, gdy Kupujący nabywa przedmiot od Sprzedającego za pomocą przycisku „Kup teraz”:

  • Zintegrowane przedpłacone etykiety wysyłkowe, gdy Vinted generuje etykietę wysyłkową, która ma być wykorzystana przez Sprzedawcę do wysłania przedmiotu; oraz
  • Wysyłka indywidualna, gdy Sprzedający wybiera przewoźnika i koszty przesyłki.

W każdym przypadku koszty wysyłki wyświetlane są na stronie przedmiotu, a także przed realizacją zamówienia. Koszty wysyłki ponosi Kupujący i są one dostępne, gdy Sprzedający udostępni taką opcję Kupującym. Niektóre opcje wysyłki są domyślnie włączone dla Sprzedających i nie można ich wyłączyć. Podatki mające zastosowanie do zintegrowanych etykiet wysyłkowych są opłacane przez Kupującego, a w przypadku wysyłki indywidualnej podatki są pokrywane przez Sprzedającego. W cenę podaną przy kasie zostanie wliczony podatek VAT należny od kosztów wysyłki.

2 Rodzaje usług promocji przedmiotów i opłaty ponoszone przez Sprzedających

Sprzedający może wybrać jedną z następujących usług promocji przedmiotów w serwisie Vinted:

2.1 Podbicie oferowanych przedmiotów

Przedmioty oferowane w serwisie Vinted mogą być lepiej widoczne w wiadomościach i w wynikach wyszukiwania w katalogu przedmiotów u innych użytkowników. Zwiększenie widoczności następuje po wykupieniu przez członka usługi „podbicia” i jest powtarzane raz dziennie przez określoną liczbę dni lub do momentu sprzedaży przedmiotu – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Możliwy czas trwania podbicia przedmiotów to:

  1. 3 dni kalendarzowe; lub
  2. 7 dni kalendarzowych.

Opłata za podbicie oferowanych przedmiotów zależy od wybranego czasu trwania i ceny przedmiotu. Opłaty za podbicie przedmiotu zostaną wyświetlone przed zakończeniem zlecenia podbicia przedmiotu. W cenę podaną przy kasie zostanie wliczony należny podatek VAT. Vinted zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za pobicie, jeśli cena przedmiotu ulegnie zmianie po wykupieniu usługi podbicia.

Obowiązująca opłata i czas trwania podbicia zostaną podane w momencie dokonywania płatności. Na zarejestrowany adres e-mail użytkownik otrzyma również wiadomość z potwierdzeniem zakupu. Należy pamiętać, że podbicie jest jednorazową usługą automatyczną i nie można jej przenosić z jednego przedmiotu na drugi ani pomiędzy użytkownikami.

Vinted udostępnia statystyki dotyczące liczby osób, które widziały podbity przedmiot i weszły z nim w interakcję. Więcej informacji na temat podbicia oferowanych przedmiotów można znaleźć tutaj.

2.2 Sugerowane Oferty

Przedmioty oferowane w serwisie Vinted mogą być przenoszone do specjalnie wyróżnionego miejsca w wiadomościach lub w wynikach wyszukiwania w katalogu w oparciu o preferencje, filtry katalogu i ulubione przedmioty użytkowników. Należy pamiętać, że nie można wybrać, które przedmioty będą widoczne w ramach usługi Sugerowane Oferty. Usługa działa tylko wtedy, gdy 5 lub większa liczba przedmiotów zostanie wystawiona na sprzedaż w ciągu 7 dni trwania usługi Sugerowane Oferty. Usługa Sugerowane Oferty jest ważna przez 7 kolejnych dni kalendarzowych (w zależności od okresu, na jaki została wybrana), a okres tej usługi trwa, nawet jeśli w tym czasie 5 przedmiotów nie jest dostępnych w sprzedaży. Usługa Sugerowane Oferty kończy się po upływie jej okresu. Należy pamiętać, że Sugerowane Oferty to jednorazowa usługa automatyczna i nie można jej przenosić pomiędzy użytkownikami.

Vinted udostępnia cotygodniowe statystyki pokazujące, ile osób widziało przedmioty z szafy użytkownika i wchodziło z nimi w interakcje. Więcej informacji na temat funkcji Sugerowane Oferty można znaleźć tutaj.

Opłata za korzystanie z usługi Sugerowane Oferty wynosi 14,95 zł (z VAT). 

2.3 Brak zwrotu kosztów. Należne opłaty oraz czas trwania usługi Promocji przedmiotów zostaną podane w momencie dokonywania płatności. Należy pamiętać, że:

  1. jeśli jeden lub większa liczba przedmiotów objętych usługami zostanie usunięty, ponieważ nie były zgodne z Regułami katalogu i/lub Regulaminem; lub
  2. jeśli Użytkownik został zablokowany z powodu naruszenia zasad naszego Regulaminu lub Reguł katalogu

usługa promocji przedmiotów zostanie zakończona, a jej koszt nie podlega zwrotowi.