Reklamy
Regulamin obowiązujący na Forum

Forum jest miejscem, gdzie spotyka się cała społeczność Vinted. Tutaj dyskutujemy, doradzamy sobie nawzajem, dzielimy się swoimi doświadczeniami - po prostu wspieramy się.

W trosce o to, aby wszyscy użytkownicy czuli się tu zarówno dobrze jak i bezpiecznie, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami Regulaminu Forum:

Informacje ogólne
Wybierz jasny i zrozumiały tytuł wątku i zamieść go we właściwym dziale
Unikaj znaków specjalnych ( np. *&^%$@!!!!!) i nie powielaj tematów
Wszelkie reklamy oraz ogłoszenia odnośnie sprzedaży, wymiany lub poszukiwanych przedmiotów zamieszczaj tylko i wyłącznie w sekcji ’’Ogłoszenia’’. W przeciwnym wypadku mogą zostać usunięte.
Pod żadnym pozorem nie ujawniaj na Forum swoich danych osobowych (np. numeru telefonu, adresu zamieszkania, numer konta bankowego).

Jeśli zauważysz niedozwolone treści - koniecznie zgłoś to Zespołowi Vinted, klikając symbol flagi. Więcej informacji, jak to zrobić, znajdziesz w naszym Centrum Pomocy. Wystarczy, jeśli zgłosisz nieprawidłowość raz - dzięki temu oszczędzisz swój i nasz czas.

Pamiętaj! Wszelkie porady medyczne oraz opinie prawne, które znajdziesz na Forum, nie są weryfikowane. Dlatego zawsze zachęcamy, by skorzystać z pomocy licencjonowanych specjalistów.

 

Niedozwolone treści na Forum Vinted:
Pornografia i materiały pornograficzne
Zachęcanie lub podżeganie do przemocy wobec osób lub grup, jak również materiały ekstremistyczne
Wykorzystanie i promocja symboli oraz insygniów wszelkich ekstremistycznych, terrorystycznych oraz niekonstytucyjnych organizacji
Groźby, nękanie, zastraszanie osoby lub grupy osób, jak również materiały promujące rasizm, nienawiść, czy treści nawołujące do ataku, obrazy i zniesławiania innych
Oszczerstwo, zniesławienie, pomówienie
Twoje lub innych dane osobowe i/ lub poufne informacje
Podszywanie się pod inną osobę
Sprzedaż replik, imitacji i podróbek przedmiotów
Obwinianie ofiary
Bluźnierstwo/przekleństwo
Promowanie artykułów i substancji niedopuszczonych do obrotu na rynku polskim i zagranicznym
Materiały stanowiące naruszenie praw autorskich, będące przywłaszczeniem znaku towarowego lub łamiące w inny sposób prawa własności intelektualnej
Wszelkie inne nielegalne treści, które mogą stanowić przestępstwo, naruszenie praw osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób łamią prawo
Aukcje
Reklama konkurencji i spam
Oferty pracy
Publikacje promujące szkodliwe dla zdrowia diety i plany posiłków
Prośby o poradę medyczną, prawną lub opinie, które powinny być wydane wyłącznie przez licencjonowanego specjalistę

 

Jeśli użytkownik świadomie narusza Regulamin Forum lub ignoruje otrzymane wcześniej ostrzeżenia, Zespół Vinted może zablokować jego profil na stałe. Ponadto, nad bezpieczeństwem użytkowników oraz sprawnym funkcjonowaniem Forum czuwają także Moderatorki Wolontariuszki.

 

To one poświęcają swój czas i siły dla Vinted: @prudensja_u @paulafab @pinu @insanity @olka123x @puszsz @mysweetdream @leady_chocolatte przy wsparciu @eowina i @xporcelainex.

Pamiętaj! Jeśli czujesz się urażony treściami dostępnymi na Forum lub masz problem z danym użytkownikiem, jesteśmy tu po, aby Ci pomóc. Zgłoś nam każde podejrzane działanie, a my dołożymy wszelkich starań, żeby wszystko naprawić.

Powodzenia w korzystaniu z Forum!